Rules and conditions

Registrováním, přihlášením, používáním stránek a služeb xGaming.cz souhlasíte s pravidly níže, Podmínkama použití, Obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu.
Dále prohlašujete souhlas s našimi zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, taktéž prohlašujete, že zadáváte své vlastní osobní údaje nebo údaje osoby, od které máte k tomu souhlas a že jste dosáhli zletilosti ve své zemi nebo máte souhlas svého zákonného zástupce.


Pojmy, herní body a pravidla

Moderátor

- Hru moderujou námi vybrané osoby
- Moderátoři mají přístup k určitým částem informací
- Moderátoři mají svá pravidla a úkoly

Aplikace třetí strany

- Software jiného výrobce
- Používání takového softwaru je zakázáno a trestáno (myšlen je takový software, který zasahuje do softwaru výrobce xgaming.cz nebo modifikuje její prvky)

Herní klient

- Software, který automaticky aktualizuje soubory her a umožňuje přístup do her
- Jakákoliv modifikace je zakázána a trestána

Chyby

- Nežádaný prvek
- Vzhledem k obsáhlosti prvků, které se na tomto projektu nachází, se může vyskytnout neočekávaný prvek
- V případě nalezení takového prvku nás bezodkladně kontaktujte, nenahlášení a zneužívání je trestáno

Uživatel

- Unikátní osoba

Registrace, účet

- Pro vytvoření uživatelského konta (účtu) músí být splněna určitá kriteria
- Údaje nesmí být nevhodné, pejorativní - v rozporu se zákony ČR (moderátor vás může vyzvat ke změně těchto údajů, upravit Vám je nebo Vás potrestat)
- Uživatelské konto (účet) musí být aktivován do 24. hodin od registrace, v opačném případě bude uživatelské konto odstraněno
- Není limitováno množství účtů, které může uživatel vlastnit
Po přihlášení máte možnost dobít si premiovou měnu (Eura) a za ní si zakoupit vylepšení v obchodě které obdržíte do hry. Veškeré finanční pŕíspěvky jsou brány jako dar na provoz serveru a jsou nevratné.

Finance, měny a obchod

- Reálná měna (Koruna česká, Euro), slouží pro nákup prémiové měny
- Prémiová měna (Eura) - slouží pro nákup položek v herním obchodě
- Měna (Dukáty, Diamanty) - slouží pro obchodování mezi hráči a jsou volně dostupné k získání
- Obchod - slouží pro zakoupení předmětů nebo vylepšení, které obdržíte do hry
- Zakoupení prémiové měny je zcela dobrovolné a zakoupení je bez jakéhokoli nátlaku vytvořeného na uživatele
- Veškeré finanční příspěvky jsou brány jako dar na provoz serveru a jsou nevratné
- Při problému bezokladně kontaktujte naší podporu (více informací v bodu Podpora)
- Veškeré předměty ve hře, předměty na webu, uživatelské účty, postavy, virtuální měny (měna i prémiová měna - Eura, Dukáty, Diamanty) jsou majetkem provozovatele, tyto Virtuální statky Vám propůjčuje Provozovatel

Podpora a pomoc

- Pokud si nevíte s něčím rady, můžete se podívat na FAQ nebo zeptat se ostatních uživatelů nebo na Facebook stránce - V případě potíží můžete kontaktovat moderátora, který bude s Vámi situaci řešit
- Pokud nemůže moderátor situaci řešit, kontaktujte provozovatele skrze Podporu na našich webových stránkách

Pravidla

- Není povoleno používat programy 3. strany (které zasahují do softwaru výrobce xgaming.cz)
- Není povoleno modifikovat soubory výrobce xgaming.cz
- Není povoleno nevhodné chování, pejorativní - v rozporu se zákony ČR a spamování
- Není povoleno obchodování s reálnou měnou (prodej virtuálních statků)
- Není povolené meziserverové obchodování
- Není povoleno poškozovat dobré jméno služeb portálu, vymýšlet si, lhát nebo uvádět nepřesné informace
- Není povoleno obtěžovat moderátora (můžete se ptát na dotazy ohledně portálu a kolem portálu, na přímé dotazy na moderátora ohledně osobního života nemusí reagovat; žádat ho o věci, kterýma by porušil pravidla pro moderátory)
- Není povoleno obcházet blokaci chatu
- Není povoleno vydávat se za moderátora
- Není povoleno zveřejnovat identitu nebo osobní informace o spoluhráčích nebo moderátorech (jméno, příjmení, věk, bydliště atp.)

- Je povinností spouštět veškerý software výrobce xgaming.cz pouze přes Launcher/Patcher (xGaming.exe) - Je povinností respektovat moderátora a jeho nařízení
- Je povinností nahlašovat chyby

- Při události (eventu) se může uživatel účastnit pouze jednou (nesmí se účastnit s více účty)

Porušení jakéhokoli bodu pravidel je zakázáno a trestáno.

Dodatek k pravidlům pro administrátory

- Členové týmu nesmí nikoho ponižovat, urážet nebo zastrašovat
- Členové týmu mají striktně zakázáno vyjadřovat se nevhodně nebo vulgárně
- Každý z členů týmu je povinen být aktivní na portálu 120 minut každý den (výjimka domluvou)
- V případě, že člen týmu nebude mít možnost splnit svůj denní limit, musí se dopředu hlásit členovi zastupující vyšší instanci
- Členové týmu musí splňovat účast na poradě, z měsíčního hlediska alespoň 50%
- Členové týmu ve své pracovní době musí dohlížet na uživatele - kontrolovat je, zda neporušují pravidla a pomáhat jim s dotazy
- Členové týmu musí reagovat na situace (kontroly, reakce na dotazy) v adekvátním čase
- Členové týmu můžou použít komunikační prostředky (veřejný chat, privátní chat, upozornění) pouze v nevyhnutelných případech
- Členové týmu omezují kontakt s uživateli
- Členové týmu nemůžou vytvářet události (eventy) bez svolení vyšší instance (výjimka harmonogram událostí)
- Členové týmu udělují časové blokace pouze po konzultaci s vyšší instancí
- Členové týmu můžou vlastnit účty, avšak svojí identitu (nebo identitu kolegů) nesdělují ostatním uživatelům
- Členové týmu nesmí zneužívat své pravomoce (v tomto případě člen souhlasí se sankcí v reálné měně a to až do výšky 20.000,- Kč)
- Členové týmu nesmí zvýhodňovat nebo znevýhodňovat hráče
- Členové týmu můžou mít dodatečné pravidla od vyšších instancí, je nutné je brát jako primární pravidla pro administrátory, respektovat je a chovat se dle nich
- Členové týmu nemají nárok na jakékoliv odměny a svojí práci dělají to pro portál zcela dobrovolně

Dodatek k našim partnerům

- Partneři mají povinnost vytvářet propagaci (videa apod.) alespoň 2x každý týden (výjimka domluva)
- Partneři mají zakázáno vyměnovat/prodávat/dávat předměty, které získali za účelem propagace
- Partneři mají zakázáno vyměnovat/prodávat/dávat (či sdílet své přihlasovací údaje) svůj účet kde je aktivní partnerství
- xGaming.cz zajistí partnerům tag před jméno([YT], [TW])
- xGaming.cz zajistí bonus novým uživatelům přivedených partnery ve formě +24 hodin prémiového účtu
- xGaming.cz zajistí prémiový účet partnerům zdarma po celou dobu spolupráce
V případě porušení si nárokujeme partnera potrestat nebo zrušit partnerství