Contact

Logo xGaming.cz
xGaming.cz
Provozovatel: Ondrej Igar
IČO: 04652819, neplátcem DPH
Sídlo: T.G. Masaryka 1104, 347 01 Tachov, Česká republika
Kontaktní email: [email protected]
Tyto kontaktní informace nejsou určeny k dotazům, připomínkám, návrhům a/nebo jakýkoli jiným podnětům, pro které můžete využít Podporu.
Pokud využijete tyto kontaktní informace a Provozovatel rozhodne, že Váš dotaz, připomínka, návrh a/nebo jakýkoli jiný podnět mohl být řešen pomocí Podpory, vyhrazuje si Provozovatel právo Vám neodpovědět.