Processing and protection of personal data

Při registraci a příhlášení do služeb portálu xGaming.cz se shromažďují údaje a informace,
které jsou nezbytné pro funkcionalitu služeb, slouží k rozeznání uživatele a ke správě účtu uživatelem.


Údaje jsou ukládány v serverové databázi, která je chráněna heslem s povoleným přístupem pouze z konkrétní IP adresy správce. Přístup k údajům má pouze subjekt údajů, správce a systém, který s nimi automaticky nakládá v zájmu funkcionality služeb (webová stránka, aplikace).


Zpracování a využití osobních údajů je prováděno automaticky a jeho cílem je zajištění funkčnosti a využitelnosti služeb. Nakládání s osobními údaji probíhá podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR).


Zpracovávanými osobními údaji jsou:

  • - Uživatelské jméno (User-ID)
  • - Emailová adresa
  • - Telefonní číslo
  • - Datum narození
  • - IP adresa
  • - Heslo (v šifrované podobě)
Tyto údaje jsou nezbytné pro funkcninalitu služeb. Zpracovávání probíhá pouze uživatelem po přihlášení nebo registraci do služeb xGaming.cz.cz.


Doba uložení údajů je na dobu neurčitou.
Subjekt údajů si může zobrazit vlastní zpracovávané osobní údaje v detailu svého uživatelského účtu po přihlášení na webové stránky dané služby.
Subjekt údaju může kdykoliv své zpracováváné osobní údaje ze systému vymazat v uživatelském panelu po přihlášení na webové stránky dané služby.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje správce naleznete ZDE.